EN | PL | DE
Browse Items · PrifUK KAEG

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (1056 total)

Situácia gravimetrických meraní s anomálnym tiažovým prejavom krypty

Situácia gravimetrických meraní s anomálnym tiažovým prejavom krypty

Situácia gravimetrických meraní s anomálnym tiažovým prejavom krypty

Situácia gravimetrických meraní s anomálnym tiažovým prejavom krypty

Situácia gravimetrických meraní s anomálnym tiažovým prejavom krypty

Situácia gravimetrických meraní s anomálnym tiažovým prejavom krypty

Situácia gravimetrických meraní s anomálnym tiažovým prejavom krypty

Situácia gravimetrických meraní s anomálnym tiažovým prejavom krypty

Situácia gravimetrických meraní s anomálnym tiažovým prejavom krypty

Situácia gravimetrických meraní s anomálnymi tiažovými prejavmi krýpt

Situácia gravimetrických meraní s anomálnymi elektromagnetickými prejavmi krýpt

Situácia gravimetrických meraní s anomálnymi tiažovými prejavymi krýpt

Situácia gravimetrických meraní s vynačeným tiažovým anomálnym prejavom krypty

Tiažový anomálne prejav známych a predpokladaných chodieb pod nádvorím Oravského hradu

Horizontálny rez meraní georadaru s vyznačeným elektromagnetickým prejavom krypty (A)

Horizontálny rez meraní georadaru s vyznačeným elektromagnetickým prejavom krypty (B)

Situácia gravimetrických meraní a anomálne tiažové prejavy krýpt

Situácia georadarových merani a horizontálne rezy meraní georadaru s anomálnymi elektromagnetickými prejavmi krýpt

Vertikálny rez meraní georadaru s vyznačeným elektromagnetickým prejavom krypty (A)

Vertikálny rez meraní georadaru s vyznačeným elektromagnetickým prejavom krypty (B)

Situácia a výsledky gravimetrických meraní

Prejav krýpt z elektromagnetických meraní v hĺbke 0,9m

Prejav krypty z elektromagnetických meraní v hĺbke 0,9m

Situácia a výsledky elektromagnetických meraní z hĺbky 0,9m s vyznačenými prejavmi krýpt

Prejav neolitického rondelu v magnetickom poli

Prejav halštatskej mohyly v magnetickom poli

Prejav halštatskej mohyly v magnetickom poli

Prejav halštatskej mohyly v magnetickom poli

Prejav halštatskej mohyly v magnetickom poli

Prejav dvoch halštatských mohýl v magnetickom poli