EN | PL | DE
Browse Items · PrifUK KAEG

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (1056 total)

Prejav dvoch halštatských mohýl v magnetickom poli

Horný hrad - palác

Prvé predhradie s hospodárskymi budovami

Horný hrad - palác

Bašta pri prvej bráne

Bašta pri prvej bráne

Kostol

Kostolná veža

Kostol

Kostol

Kostol

Kostol

Kostolná svätiňa - presbytérium

Kostol

Kostol

Kostol

Nákres pôvodného hlavného oltára

Kláštor

Kláštor

Kláštor

Kláštor

Kláštor

Kláštor

Kláštor

Stavba postavená v slohu barokového klasicizmu s klasicistickým olárom a orgánom

Dom v ktorom žila Marína Pischlová, vyd. Gerzsöová - najväčšia múza slovenskej ľúbostnej poézie.
Neskorogotický, pôvodne waldbürgerovský dom sieňového typu, v 18. storočí zbarokizovaný.

Súbor 22 samostatných barokových sakrálnych stavieb, z toho sedemnástich kaplniek, predstavujúcich výjavy z ukrižovania Ježiša a siedmich bolestí Panny Márie, troch kostolov, zastavenia „Ecce homo“ a božieho hrobu, umiestnených na…

Nový Zámok je šesťpodlažná renesančná budova so štyrmi baštami a strieľňami, ktorá slúžila ako strážna veža počas bojov proti Turkom.

Nový Zámok je šesťpodlažná renesančná budova so štyrmi baštami a strieľňami, ktorá slúžila ako strážna veža počas bojov proti Turkom.

Zachovaný hradný komplex vznikol ako renesančná protiturecká pevnosť prestavbou a opevnením románsko-gotického kostola Panny Márie z 13. storočia.