EN | PL | DE
Browse Items · PrifUK KAEG

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (1056 total)

Stavba postavená v slohu barokového klasicizmu s klasicistickým olárom a orgánom

Dom v ktorom žila Marína Pischlová, vyd. Gerzsöová - najväčšia múza slovenskej ľúbostnej poézie.
Neskorogotický, pôvodne waldbürgerovský dom sieňového typu, v 18. storočí zbarokizovaný.

Súbor 22 samostatných barokových sakrálnych stavieb, z toho sedemnástich kaplniek, predstavujúcich výjavy z ukrižovania Ježiša a siedmich bolestí Panny Márie, troch kostolov, zastavenia „Ecce homo“ a božieho hrobu, umiestnených na…

Nový Zámok je šesťpodlažná renesančná budova so štyrmi baštami a strieľňami, ktorá slúžila ako strážna veža počas bojov proti Turkom.

Nový Zámok je šesťpodlažná renesančná budova so štyrmi baštami a strieľňami, ktorá slúžila ako strážna veža počas bojov proti Turkom.

Zachovaný hradný komplex vznikol ako renesančná protiturecká pevnosť prestavbou a opevnením románsko-gotického kostola Panny Márie z 13. storočia.

Zachovaný hradný komplex vznikol ako renesančná protiturecká pevnosť prestavbou a opevnením románsko-gotického kostola Panny Márie z 13. storočia.

Zachovaný hradný komplex vznikol ako renesančná protiturecká pevnosť prestavbou a opevnením románsko-gotického kostola Panny Márie z 13. storočia.

Zachovaný hradný komplex vznikol ako renesančná protiturecká pevnosť prestavbou a opevnením románsko-gotického kostola Panny Márie z 13. storočia.

Truhlica s dekoračnými ornamentmi

Jediná obytná izba domu vyzdobená náboženskými obrázkami na stenách. Pod stolom je vyhĺbená zemiaková jama zakrytá doskami.

Dom bol postavený z neokresaných driev. Majiteľ domu pracoval v lese ako drevorubač a používané nástroje sú umiestnené aj na vonkajších stenách domu.

Dom bol postavený z neokresaných driev. Majiteľ domu pracoval v lese ako drevorubač a používané nástroje sú umiestnené aj na vonkajších stenách domu.

Dom bol postavený z neokresaných driev. Majiteľ domu pracoval v lese ako drevorubač a používané nástroje sú umiestnené aj na vonkajších stenách domu.

Dom bol postavený z neokresaných driev. Majiteľ domu pracoval v lese ako drevorubač a používané nástroje sú umiestnené aj na vonkajších stenách domu.

Štít strechy

Dom bol postavený z neokresaných driev. Majiteľ domu pracoval v lese ako drevorubač a používané nástroje sú umiestnené aj na vonkajších stenách domu.

Drevené oje

Drevené sane

Drevené oje a ornamentom dekorovaná hrada

Drevené oje

Prejav halštatskej mohyly v magnetickom poli

Prejav halštatskej mohyly v magnetickom poli

Prejav halštatskej mohyly v magnetickom poli

Prejav halštatskej mohyly v magnetickom poli

Prejav dvoch halštatských mohýl v magnetickom poli

Prejav dvoch halštatských mohýl v magnetickom poli

Jadro hradu s východnou a západnou vežou

Západná bašta

Západná veža